ตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน มกราคม 2563

 ด่านตรวจประมงระนอง


ตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง ประจำเดือน มกราคม 2563 

กิจกรรม


วันที่ 24-30 มกราคม 2563 ทางเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก   เรือประมงระนอง  สังกัดศูนย์ควบคุมการแจ้ง  เข้า-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต) กองบริหาร  จัดการเรือประมงและการทำการประมง ได้ลง  ตรวจสอบการจัดทำ MCPD/LD/แบบสรุป  รายวัน  การใช้ระบบ TFCC , หนังสือกับกับ  การซื้อขายสัตว์น้ำประเภทขนส่งทางรถยนต์ ใบอนุญาตท่าเทียบประมงพาณิชย์ และอื่นๆ เกี่ยวกับท่าเทียบเรือประมง โดยทำการตรวจสอบประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวนทั้งหมด 10 ท่าเทียบเรือ ผลการลตรวจสอบทั้ง 10 ท่า ผลปรากฏพบว่าทางท่าเทียบเรือประมงได้มีการจัดทำเอกสารถูกต้องและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!