กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ”

 ด่านตรวจประมงระนอง


กิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” 

กิจกรรม


ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ได้จัดกิจกรรมพา “ ไต๋เยี่ยมศูนย์ PIPO ” โดยให้ผู้ควบคุมเรือประมงทำแบบทดสอบ Smart Vessel ด้านระบบ VMS ก่อน – หลัง พร้อมทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อกฏหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ พระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) เรื่องแนวเขตทะเลชายฝั่ง ผลการดำเนินการทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวประมงเป็นอย่างมาก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!