ภารกิจ 

ภารกิจ


ภารกิจศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงระนอง มีดังต่อไปนี้

1. รับแจ้งเข้า – ออก เรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือทำการประมง ประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากระตัก ที่จะเข้าหรือออกทำการประมงในท่าเรือที่รับผิดชอบ

2. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ รวม ๑๒ รายการ ของเรือประมงตามที่ได้รับแจ้ง

3. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของเรือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำการประมง รวมทั้งนายท้ายเรือ ช่างเครื่องและแรงงานที่อยู่ในเรือ ปริมาณสัตว์น้ำที่ขึ้นจากเรือ บริเวณท่าเรือ ทั้งกรณี เข้า และ ออกจากท่า

4. บันทึกข้อมูลการแจ้งเข้า - ออก ลงในระบบ Fishing Info

5. ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และบันทึกข้อมูลในระบบ Traceability

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!