ภารกิจ

 ด่านตรวจประมงระนอง

ภารกิจ 

ภารกิจ

 เผยเเพร่: 2017-05-16  |   ข่าววันที่: 2017-05-03 |  อ่าน: 526 ครั้ง
 

ภารกิจศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออก เรือประมงระนอง มีดังต่อไปนี้

1. รับแจ้งเข้า – ออก เรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และเรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไปที่ใช้เครื่องมือทำการประมง ประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ และอวนครอบปลากระตัก ที่จะเข้าหรือออกทำการประมงในท่าเรือที่รับผิดชอบ

2. ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ รวม ๑๒ รายการ ของเรือประมงตามที่ได้รับแจ้ง

3. ตรวจสอบข้อเท็จจริง ของเรือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทำการประมง รวมทั้งนายท้ายเรือ ช่างเครื่องและแรงงานที่อยู่ในเรือ ปริมาณสัตว์น้ำที่ขึ้นจากเรือ บริเวณท่าเรือ ทั้งกรณี เข้า และ ออกจากท่า

4. บันทึกข้อมูลการแจ้งเข้า - ออก ลงในระบบ Fishing Info

5. ตรวจสัตว์น้ำหน้าท่า และบันทึกข้อมูลในระบบ Traceability

  •  บทความ
  • ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ VMS   Link หน่วยงานในสังกัด กบร.  ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมิถุนายน 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนเมษายน 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมีนาคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนมกราคม 2563 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนธันวาคม 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนกันยายน 2562 ผลการสุ่มตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงประจำเดือนสิงหาคม 2562 ภารกิจ ที่ตั้ง
  •  Hits 10 อันดับ
  • ให้การต้อนรับ ผบ.ทรภ.3 และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ศูนย์ PIPO ระนอง .. (1,162)  วันที่ 6 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงการนับวันทำการประมง และ ประเด็นคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2560 .. (988) ประชุมชี้แจง การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง.. (957) ประชุมชี้แจงการตรวจเครื่องมือประมงพาณิชย์ปีการประมง ๒๕๖๑-๒๕๖๒.. (853) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๒.. (848) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๓.. (787) ศจร.ระนองส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การอบรมการทำเว็บไซต์กรมประมง.. (787) การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง รุ่นที่ ๑.. (784) ที่ตั้ง.. (776) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ.. (775)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงระนอง

     ๑๗๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐