ประชุมชี้แจง การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง

 ด่านตรวจประมงระนอง


ประชุมชี้แจง การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการแพปลา ท่าเทียบเรือประมง 

ข่าวกิจกรรม


ในวันนที่ 23-24 มีนาคม 2560 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมประมง จัดประชุมชี้แจงการ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ(Traceability) ภายในประเทศแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปรักอบการแพปลา ท่าเทียบเรือ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยมี นายสุวิทย์ คชสิงห์ ประมงจังหวัดระนองเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!