นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 ด่านตรวจประมงระนอง


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันนี้ 23 ม.ค.62 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดระนอง โดยนายสุวิทย์ คชสิงห์ ผู้ตรวจราชการ กรมประมง นายวัชรินทร์ รัตนชู ผอ.กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง นายสหัส ปาณะศรี ประมงจังหวัดระนอง นายนภ  การะบุตร หัวหน้าศูนยืควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระนอง และข้าราชการ พร้อมด้วยชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับและรับนโยบาย การรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การทำประมง และเน้นย้ำเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเพื่อลดขั้นตอนแก่ชาวประมง และให้กำลังใจต่อผู้ปฏิบัติในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การต้อนรับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!