ศึกษาดูงานของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว

 ด่านตรวจประมงระนอง


ศึกษาดูงานของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ศจร.ระนองนำโดยนายนภ การะบุตร หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงระนอง พร้อมชุดสหวิชาชีพให้การต้อนรับคณะการศึกษาดูงานการดำเนินการภายใต้โครงการ Ship to Shore rights Project โดย Mr.Giuseppe Busini รองหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทศ พร้อมคณะ คณะเข้าดูการตรวจเรือจำนวน 1 ลำ และรับฟังการบรรยายสรุปโดยมุ่งประเด็นเรื่องการตรวจแรงงานเป็นหลัก การต้อนรับคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!