รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ

 ด่านตรวจประมงระนอง

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


HOT รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงจังหวัดระนอง  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโนบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรฯ..คลิก

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือจังหวัดระนอง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) ระนอง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!