ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ด่านตรวจประมงระนอง

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


HOT ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่จังหวัดระนองเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์..คลิก

วันที่ ๑๙-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายมีศักดิ์  ภักดีคง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต ๗ นายก่อเกียรติ  กูลแก้ว ผู้ตรวจราชการกรมประมง ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พร้อมลงพื้นที่ติดตามงานและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในพื้นที่จังหวัดระนอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!