การศึกษาดูงาน โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื่นที่ปลูกข้าว ที่ จ.กำแพงเพชร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

การศึกษาดูงาน โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื่นที่ปลูกข้าว ที่ จ.กำแพงเพชร 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-28  |   ข่าววันที่: 2017-08-28 |  อ่าน: 1,008 ครั้ง
 

ในวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง นำเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อนในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 32 ราย เข้าศึกษาดูงาน โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาช่อน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านรังแถวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านดงประดา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,050)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,965) ประวัติศูนย์ .. (1,652) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,478) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,391) ปล่อยกบลงนา.. (1,272) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,224) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,176) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,121)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140