ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาชิกสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาชิกสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-10  |   ข่าววันที่: 2017-08-10 |  อ่าน: 540 ครั้ง
 

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง นายณรงค์ เลี่ยนยงค์ นักวิชาการประมงชำนาญการ และนายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สมาชิกสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอ่างทอง จำกัด พร้อมทั้งวางแผนการแปรรูปปลานิล ปลาช่อนและปลาหมอ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ในการเลี้ยงปลาให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP ต่อไป

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,059)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,969) ประวัติศูนย์ .. (1,664) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,484) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,393) ปล่อยกบลงนา.. (1,275) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,228) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,180) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,134) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,127)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140