ส่งมอบพันธุ์กบนา ให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

ส่งมอบพันธุ์กบนา ให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-06-13  |   ข่าววันที่: 2017-06-13 |  อ่าน: 1,072 ครั้ง
 

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 นางสาวจิระภา โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง
ร่วมกันส่งมอบพันธุ์กบนา ให้กับประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อำเภอไชโย อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอสามโก้ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอแสวงหา และอำเภอป่าโมก ศูนย์เรียนรู้ฯ ละ 500 ตัว เพื่อสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจด้านการประมง ซึ่งจะทำให้ศูนย์เรียนรู้ฯ ทุกศูนย์เรียนรู้ฯ ในจังหวัดอ่างทอง มีประสิทธิภาพในการให้การถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิตพืช สัตว์ และด้านประมง ซึ่งจะสนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการขับเคลื่อนศูนย์ ศพก.

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,053)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,966) ประวัติศูนย์ .. (1,656) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,480) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,392) ปล่อยกบลงนา.. (1,272) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,224) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,178) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,124)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140