เวทีประชาคม การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

เวทีประชาคม การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-03-14  |   ข่าววันที่: 2018-03-14 |  อ่าน: 429 ครั้ง
 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายวีร์ กี่จนา นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง ร่วมเป็นคณะทำงานในเวทีประชาคม การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหลักฟ้า อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,050)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,965) ประวัติศูนย์ .. (1,652) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,478) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,391) ปล่อยกบลงนา.. (1,271) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,223) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,175) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,121)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140