กบนา อายุ 1 เดือน พร้อมจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง


กบนา อายุ 1 เดือน พร้อมจำหน่าย กบนา อายุ 1 เดือน พร้อมจำหน่าย..คลิก

กบนา อายุ 1 เดือน พร้อมจำหน่าย 

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและยกเลิกราคาจำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและยกเลิกราคาจำหน่ายพันธ์ุสั... จำนวนผู้อ่าน 475  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2566 ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ... จำนวนผู้อ่าน 383 ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ  จำนวนผู้อ่าน 314 ลงพื้นที่ทำการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ณ บ่อหลวงบึงอ้อ หมู่ 4 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง ในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ลงพื้นที่ทำการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ณ บ่อหลวงบึงอ้อ ... จำนวนผู้อ่าน 273 ปล่อยพันธุ์ปลาชะโอน จำนวน 6,000 ตัว ณ หนองลาดใหญ่ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ ปล่อยพันธุ์ปลาชะโอน จำนวน 6,000 ตัว ณ หนองลาดใหญ่ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัด... จำนวนผู้อ่าน 212 ลงพื้นที่ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์ รับสมัครเกษตรกร และรับฟังความต้องการองค์ความรู้ของเกษตรกรเพื่อกำหนดหลักสูตรในการอบรม กิจกรรมย่อย”ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำจืดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ”(ปลาช่อน) ลงพื้นที่ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์ รับส... จำนวนผู้อ่าน 201 ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำนวน 3 แหล่งน้ำ ปล่อยกุ้งก้ามกรามลงสู่แหล่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าส... จำนวนผู้อ่าน 186 ลงพื้นที่ทำการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ณ บึงสำเภาลอย ตำบลโรงช้าง จังหวัดอ่างทอง   ลงพื้นที่ทำการประเมินปริมาณสัตว์น้ำต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ณ บึงสำเภาลอย ต... จำนวนผู้อ่าน 158 ลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินฟาร์มใหม่ มาตรฐาน GAP มกษ (รับรองโดยกมป.) จำนวน 6 ฟาร์ม ในเขต อำเภอป่าโมก อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง  ลงพื้นที่เข้าตรวจประเมินฟาร์มใหม่ มาตรฐาน GAP มกษ (รับรองโดยกมป.) จำนวน 6 ฟาร์ม ... จำนวนผู้อ่าน 142 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง (รายละเอียด) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักวิชาการประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาก... จำนวนผู้อ่าน 134


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

  รายละเอียด หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140  email  sf-aongthong@hotmail.com  โทรศัพท์ 035-699017,098-8316316  FAX 035-699018  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6