โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง


โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์ 

โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์


โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กับปลาสวยงามน้ำจืด

  ด้วยกรมประมง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์ (ปลาเทศบาล) กับปลาสวยงามน้ำจืด
ได้แก่ ปลาลูกผึ้ง ปลากาดำ ปลากาแดง ปลาทรงเครื่อง ปลาคาร์พ ปลาทอง ปลาหางนกยูงและปลาเศรษฐกิจ
อื่นๆ ที่หน่วยงานผลิตได้ โดยประชาชนหรือชาวประมงสามารถนำปลาซัคเกอร์หรือซากปลาซัคเกอร์ 
มาแลกเปลี่ยนกับปลาดังกล่าวเทียบเคียงกับมูลค่าของปลาซัคเกอร์ที่นำมาแลกเปลี่ยน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยน

     1.ปลาซัคเกอร์ขนาดต่ำกว่า 20 ซม. ต่อปลาลูกผึ้ง/ปลากาดำ/ปลากาแดง/ปลาทรงเครื่อง/ปลาคาร์พ/
ปลาทอง/ปลาหางนกยูง ขนาด 1-3 ซม. 2 ตัว หรือปลาเศรษฐกิจทั่วไป ขนาด 2-3 ซม. 10 ตัว 
     2.ปลาซัคเกอร์ขนาดใหญ่่ำกว่า 20 ซม. ต่อปลาลูกผึ้ง/ปลากาดำ/ปลากาแดง/ปลาทรงเครื่อง
/ปลาคาร์พ/ปลาทอง/ปลาหางนกยูง ขนาด 1-3 ซม. 1 ตัวหรือปลาเศรษฐกิจทั่วไปขนาด 2-3 ซม. 5 ตัว

แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนปลาซักเกอร์ เดือน  มีนาคม  2560

ที่

รายชื่อเกษตรกรผู้ขอรับแลกเปลี่ยนปลาซักเกอร์

ปลาซักเกอร์

ชนิดพันธุ์ปลาที่แลกเปลี่ยน

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ขนาด(ซม.)

จำนวน(ตัว)

ชนิดพันธุ์ปลา

ขนาด(ซม.)

จำนวน(ตัว)

ที่นำมาแลก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   199   กรมประมง ขอส่งความสุขปีใหม่ 2565 แจกพันธุ์ปลาไทย    144  กรมประมง แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำช่วงฤดูแล...  118  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   117  เชิญชวนผู้สนใจรับชมวิดีทัศน์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมวัตถุอันตรายและการ...  102  พยากรณ์อากาศประเทศไทย แอปพลิเคชัน "ฟ้าฝน" พร้อมให้โหลดแล้ววันนี้ ทั้ง Android แ...  102  ประชาสัมพันธ์อบรม กิจกรรมย่อยส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง    96  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร   89  โครงการประกวดภาพถ่าย "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ"   84  ศูนย์ฯอ่างทอง ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 30,000 ตัว ในกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้...  82

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140    sf-aongthong@hotmail.com   035-699017,098-8316316   035-699018   แฟนเพจ