โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์ 

โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์

 เผยเเพร่: 2017-01-06  |   ข่าววันที่: 2017-01-06 |  อ่าน: 1,389 ครั้ง
 

โครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์กับปลาสวยงามน้ำจืด

  ด้วยกรมประมง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนปลาซัคเกอร์ (ปลาเทศบาล) กับปลาสวยงามน้ำจืด
ได้แก่ ปลาลูกผึ้ง ปลากาดำ ปลากาแดง ปลาทรงเครื่อง ปลาคาร์พ ปลาทอง ปลาหางนกยูงและปลาเศรษฐกิจ
อื่นๆ ที่หน่วยงานผลิตได้ โดยประชาชนหรือชาวประมงสามารถนำปลาซัคเกอร์หรือซากปลาซัคเกอร์ 
มาแลกเปลี่ยนกับปลาดังกล่าวเทียบเคียงกับมูลค่าของปลาซัคเกอร์ที่นำมาแลกเปลี่ยน ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

  หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยน

     1.ปลาซัคเกอร์ขนาดต่ำกว่า 20 ซม. ต่อปลาลูกผึ้ง/ปลากาดำ/ปลากาแดง/ปลาทรงเครื่อง/ปลาคาร์พ/
ปลาทอง/ปลาหางนกยูง ขนาด 1-3 ซม. 2 ตัว หรือปลาเศรษฐกิจทั่วไป ขนาด 2-3 ซม. 10 ตัว 
     2.ปลาซัคเกอร์ขนาดใหญ่่ำกว่า 20 ซม. ต่อปลาลูกผึ้ง/ปลากาดำ/ปลากาแดง/ปลาทรงเครื่อง
/ปลาคาร์พ/ปลาทอง/ปลาหางนกยูง ขนาด 1-3 ซม. 1 ตัวหรือปลาเศรษฐกิจทั่วไปขนาด 2-3 ซม. 5 ตัว

แบบฟอร์มรายงานการแลกเปลี่ยนปลาซักเกอร์ เดือน  มีนาคม  2560

ที่

รายชื่อเกษตรกรผู้ขอรับแลกเปลี่ยนปลาซักเกอร์

ปลาซักเกอร์

ชนิดพันธุ์ปลาที่แลกเปลี่ยน

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

ขนาด(ซม.)

จำนวน(ตัว)

ชนิดพันธุ์ปลา

ขนาด(ซม.)

จำนวน(ตัว)

ที่นำมาแลก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,046)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,963) ประวัติศูนย์ .. (1,647) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,473) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,389) ปล่อยกบลงนา.. (1,269) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,221) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,172) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,130) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,119)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140