อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-24  |   ข่าววันที่: 2017-11-22 |  อ่าน: 493 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 20  - 22 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร ระศรี นักวิชาการประมงปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เชื้อดื้อยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา” จัดโดยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่กรมประมง ตามแผนการปฏิบัติงาน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ ประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้การใช้ยาในการรักษาโรคสัตว์น้ำเป็นไปอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกร ผู้บริโภคและระบบนิเวศ โดยมี ดร.ชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมมารวย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ รอบการประเมินที่ 1/2563.. (2,048)  สนับสนุนพันธู์ปลาหมอชุมพร1 เพื่อทดลองเลี้ยงในนาข้าว.. (1,965) ประวัติศูนย์ .. (1,650) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) .. (1,475) โครงการและเปลี่ยนปลาซัคเกอร์.. (1,390) ปล่อยกบลงนา.. (1,270) ราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่ศูนย์ฯอ่างทองมีจำหน่าย.. (1,221) โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,174) โครงการการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงปลาช่อนในพื้นที่ปลูกข้าว ณ ฟาร์มปลาช่อนวิเศษฟาร์ม ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง.. (1,132) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฏหมาย.. (1,120)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140