ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและยกเลิกราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง


ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำและยกเลิกราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ 

ประกาศกรมประมง


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  พิธีเปิดโครงการคืนมัจฉาสู่วารี และถนนดอกไม้ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สม...  250    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทองปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกราม จำน...  185  ศูนย์ฯ อ่างทอง ปลูกต้นสักทอง จำนวน 150 ต้น ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ...  163  ศูนย์ฯ อ่างทอง ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว ณ วัดราชสกุณา อำเภอวิเศษ...  158  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎร...  154  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ...  153  โครงการกระจายปลาตุ้ม (ปลาบู่) ศูนย์ฯ อ่างทอง ได้ส่งมอบปลาตุ้ม (ปลาบู่) จำนวน 5,0...  149  ศูนย์ฯ อ่างทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระ...  133  ศูนย์ฯอ่างทอง ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ปลา ต่อยอดกิจกรรมพัฒนาศักยภา...  124  ศูนย์ฯ อ่างทอง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน    122


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอ่างทอง

     หมู่ 6 ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 14140    sf-aongthong@hotmail.com   035-699017,098-8316316   035-699018   แฟนเพจ