งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชัยนาท

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-09-01  |   ข่าววันที่: 2017-08-30 |  อ่าน: 485 ครั้ง
 

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักดูและรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและความรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ 

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (2,905)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,506) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,065) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,013) ประวัติหน่วยงาน.. (1,812) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,741) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,633) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,275) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,250) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,105)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150