งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 

กิจกรรม


วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิล ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักให้นักเรียนรู้จักดูและรักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัวและความรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060