นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ 

กิจกรรม


นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ..คลิก

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) กล่าวต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเกษตรศาสตร์(เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดต่างๆ ภายในศูนย์ฯ  เช่น ปลานิล ปลาตะเพียนขาว และกบ เป็นต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการจุดประกายความคิดของนักศึกษาในการนำสิ่งที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์กับการเรียน การทำโครงการวิจัยและการประกอบอาชีพในอนาคต

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

    รายละเอียด เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150  email  ifchainat@hotmail.com  โทรศัพท์ 056-405060  FAX 056-405060
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6