เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565


เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดชัยนาท ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2565  

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายวรวิทย์  พรหมปากดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ช่วยกันบรรจุกระสอบทราย ณ วัดส่องคบ ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อแจกจ่ายไปตามพื้นที่ที่เดือดร้อน ต้องการกระสอบทรายมาช่วยเสริมแนวคันกั้นน้ำให้แข็งแรง และจ่ายให้กับประชาชนนำไปป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม