ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้


ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้ 


1) ตลาดเช้า บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา  วันจันทร์ - วันเสาร์  05.00 - 08.00 น.
2) ตลาดนัดบางกระเบื้อง ทุกวันอาทิตย์ 05.00 - 10.00 น
3) ตลาดนัดเจ้าพระยาแลนด์ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา  วันพุทธ 15.00 - 18.00 น.
4) ตลาดนัด  บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา  วันอังคารและพฤหัส 15.00 - 18.00 น.