ส่งเสริมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


ส่งเสริมพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 

กิจกรรม


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเขต 9 (ชัยนาท) มอบพันธุ์กบนาให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง(ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษา ศึกษาเรื่องการเลี้ยงและเพาะขยายพันธุ์ต่อไป

 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060