กิจกรรมงานวันดินโลก เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายวรวิทย์ พรหมปากดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ได้มอบหมายให้ นายชูชาติ ผิวเผือก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563  ณ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060