กิจกรรมโครงการ smart farmer วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 9 ชัยนาท พร้อมด้วยสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท จัดฝึกอบรมโครงการsmart farmer ณ วัดหนองบัว ม.2 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาทเกษตรกรเข้ารับการอบรม จำนวน 14 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060