โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท โดยนายชูชาติ ผิวเผือก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมจัดนิทรรศการ(คลินิกประมง)ให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้กับประชาชนที่สนใจ ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2564 โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชัยนาทให้บริการแก้ไขปัญหาด้านพืช ดิน ปศุสัตว์ ชลประทาน ข้าว สหกรณ์ และด้านปัญหาด้านการเกษตรอื่นๆ ณ วัดดอนใหญ่ บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060