ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้ 

บทความ


1) ตลาดเช้า บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา  วันจันทร์ - วันเสาร์  05.00 - 08.00 น.
2) ตลาดนัดบางกระเบื้อง ทุกวันอาทิตย์ 05.00 - 10.00 น
3) ตลาดนัดเจ้าพระยาแลนด์ บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา  วันพุทธ 15.00 - 18.00 น.
4) ตลาดนัด  บริเวณเขื่อนเจ้าพระยา  วันอังคารและพฤหัส 15.00 - 18.00 น.

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060