กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) นำลูกพันธุ์สัตว์น้ำปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ 3 แหล่ง ได้แก่ 1) บ่อโรงเรียนบ้านสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง  2) บ้านธรรมามูล อำเภอเมือง  3) บ้านหนองชุมสาย ตำบลกุดจอง  อำเภอหนองมะโมง  โดยมีนักเรียนและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงแหล่งน้ำร่วมปล่อยพันธุ์ปลา

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060