ประกาศ ศพจ. เขต 9 (ชัยนาท) เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

ประกาศ ศพจ. เขต 9 (ชัยนาท) เรื่องการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด 

งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง

 เผยเเพร่: 2017-07-07  |   ข่าววันที่: 2017-07-07 |  อ่าน: 320 ครั้ง
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) มีความประสงค์จะจำหน่ายคุรภัณฑ์ที่ชำรุด ได้แก้่ เครื่องตัดหญ้าจำนวน 4 ตัว โดยวิธีตกลงราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เอกสารแนบมานี้ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์ฯ โทร 056 405060 ในวันเวลาราชการ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ (ปรังปรุง 7 ก.ย.64).. (3,067)  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์.. (2,623) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป.. (2,100) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต9 (ชัยนาท).. (2,088) ประวัติหน่วยงาน.. (1,947) เจ้าหน้าที่ศพจ.เขต9(ชัยนาท) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับผู้นำชุมชนเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน.. (1,786) ตลาดนัดที่เกษตรกรสามารถนำพันธุ์สัตว์น้ำมาจำหน่ายได้.. (1,718) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (1,336) ครูและนักเรียนโรงเรียนวรนาถพิทยา เข้าเยี่ยมชมภายใน ศพจ.เขต 9 (ชัยนาท).. (1,290) ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) เรื่อง รายชื่อผู้สีทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในกา.. (1,132)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150