โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ  

กิจกรรม


วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 9 (ชัยนาท) ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท ประมงอาสาอำเภอสรรพยา จัดนิทรรศการเพื่อให้บริการคลินิกประมงเคลื่อนที่ ให้ความรู้ทางวิชาการด้านการประมง  แจกเอกสารด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รับตรวจคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น และแจกพันธุ์ปลากินพืชให้ผู้นำชุมชนนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน  โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ kick off โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ตลาดกลางนางลือ สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060