ส่งความสุขมอบให้เกษตรกร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท จัดกิจกรรม "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร" โดยแจกพันธุ์ปลาไทยให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มกราคม 2564 ช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. รายละ 99 ตัว วันละ 20 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060