รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการสงเสริมอาชีีพประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป 2564

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการสงเสริมอาชีีพประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป 2564 รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดทั่วไป 2565

ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2565  สอบถามโทร. 056-405060  หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์ด้านล่าง ????????????

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060