ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนักเพาะเลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2565

ระยะเวลาอบรม 3 วัน (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตรการอบรม และรับพันธุ์สัตว์น้ำจีด จำนวน 2,000 ตัว

รับสมัครด่วน! จำนวน 10 ราย 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี โทร. 056-405060

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชัยนาท

     เขื่อนเจ้าพระยา  285  หมู่ 5 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 17150    ifchainat@hotmail.com   056-405060   056-405060