ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง 

ข่าวปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย


 

วันที่ 8 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดยนายวีรศักดิ์ สุวรรณพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 6 นาย ออกปฏิบัติงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว ได้ทำการควบคุมเฝ้าระวังการลักลอบทำการประมง บริเวณเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดวางทุ่นเเนวเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำแหลมโนนวิเศษเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความชัดเจน และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

    

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510