ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

 เผยเเพร่: 2019-09-02  |   ข่าววันที่: 2019-10-02 |  อ่าน: 316 ครั้ง
 

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำปาว กาฬสินธุ์ ได้ออกปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านแก่งดอนกลาง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม.. (316)  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ตรวจติดตามงาน ศปจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสั่งกัด.. (190) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (113) กิจกรรมควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (108) พัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วยงาน.. (75) ศูนย์ฯ.. (68) ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับหน่วยงานประมงในจังหวัด.. (53) ภาพการมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน.. (47) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (47) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (27) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564.. (24) ประชุมศูนย์ฯ ร่วมพัฒนาศูนย์ฯ .. (14) กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง.. (12) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (10)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000