กิจจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2565

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี 2565 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน


 วันที่ 18 ตุลาคม 2565
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ร่วมทำกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม 2565 โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ศูนย์ฯ ประกอบด้วย ต้นสักทอง ต้นมะค่า ต้นประดู่ ต้นกระท้อน รวมจำนวน 20 ต้น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510