การควบคุมการทำประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมง 

การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2565  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นายสถิตย์ ชลพันธ์ นายท้ายเรือ ส2 พร้อม จนท. รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 14 ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว และลำน้ำสาขาของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บริเวณพื้นที่บ้าน นาสีนวล หมู่ที่ 5  บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 7 ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
    ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
    1. ทำการตรวจยึด ข่ายลอย ขนาดช่องตา 4.5 เซนติเมตร จำนวน 30 ผืน 
    2. ทำการตรวจยึด ข่ายลอย ขนาดช่องตา 16 เซนติเมตร จำนวน 20 ผืน รวมทั้งสิ้น 50 ผืน
    จึงได้นำของกลางจำนวนดังกล่าว นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.สหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510