การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

ข่าวปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย


  เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 6 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ และลำน้ำสาขาต่างๆ 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ทำการจับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 1 ราย บริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ แหลมโนนวิเศษ หมู่ 9 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ  
ข้อกล่าวหา ลักลอบใช้เครื่องมือประมง (ข่ายลอย) ทำการประมงในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ดังนี้
  1.ข่ายลอย กว้างประมาณ 2.5 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร จำนวน 2 ผืน
  2.สัตว์น้ำเบญจพรรณ ประมาณ 8 กิโลกรัม
  3.เรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ
จึงได้ทำบันทึกและนำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส. สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป  เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 6 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ และลำน้ำสาขาต่างๆ 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ทำการจับกุมผู้กระทำผิด จำนวน 1 ราย บริเวณเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ แหลมโนนวิเศษ หมู่ 9 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ  
ข้อกล่าวหา ลักลอบใช้เครื่องมือประมง (ข่ายลอย) ทำการประมงในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ดังนี้
  1.ข่ายลอย กว้างประมาณ 2.5 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร จำนวน 2 ผืน
  2.สัตว์น้ำเบญจพรรณ ประมาณ 8 กิโลกรัม
  3.เรือหางยาวพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ
จึงได้ทำบันทึกและนำผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่ง พงส. สภ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 6 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ และลำน้ำสาขาต่างๆ 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ทำการตรวจยึดอวนลากทับตลิ่ง บริเวณพื้นที่ บ้านโนนทัน หมู่ 19 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์  ข้อหา ลักลอบใช้เครื่องมืออวนลากทับตลิ่งทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ดังนี้
  1.อวนลากทับตลิ่ง กว้าง 3 เมตร ยาวประมาณ  80-100 เมตร จำนวน 6 ผืน 
  2.สัตว์น้ำเบญจพรรณ ประมาณ 0.5 กิโลกรัม
จึงได้ทำบันทึกพร้อมนำของกลาง ส่ง พงส. สภ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 65 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 6 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ุ และลำน้ำสาขาต่างๆ 
    ผลการปฏิบัติงาน
 -ทำการตรวจยึดอวนลากทับตลิ่ง บริเวณพื้นที่ บ้านโนนทัน หมู่ 19 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์  ข้อหา ลักลอบใช้เครื่องมืออวนลากทับตลิ่งทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ดังนี้
  1.อวนลากทับตลิ่ง กว้าง 3 เมตร ยาวประมาณ  80-100 เมตร จำนวน 6 ผืน 
  2.สัตว์น้ำเบญจพรรณ ประมาณ 0.5 กิโลกรัม
จึงได้ทำบันทึกพร้อมนำของกลาง ส่ง พงส. สภ.สามชัย จ.กาฬสินธ์ุ  เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510