การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

ข่าวปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย


 วันที่ 24  เมษายน 2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดยนายวีระพงศ์ วังจำนงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ (ขอนแก่น) และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) ได้ร่วมกันออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภู
      ผลการปฏิบัติงาน
     1.ได้ทำการรื้อถอนทำลายเครื่องมืออวนลากทับตลิ่งปลาซิวแก้วพร้อมหน้าผ้า จำนวน 12 ผืน นำของกลางพร้อมทำบันทึกรื้อถอนทำลายของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตาม ปจว.ข้อ 1 เวลา 09.30 น. โดยมี ร.ต.อ.วรพงศ์ ศิริพงษ์วรนาท พนักงานสอบสวนผู้รับเรื่อง
     2.ร่วมกับประมงอำเภอศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมงพื้นที่ลำน้ำมอ ลำน้ำสาขาของแม่น้ำพองตอนบน ทำการรื้อถอนทำลายเครื่องมือกางกั้นทางเดินสัตว์น้ำ จำนวน 1 จุด
    ทำบันทึกรื้อถอนทำลายของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานกับพนักงานสอบสวน สภ.ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู ตาม ปจว.ข้อ 3 เวลา 13.44 น.โดยมี พ.ต.ท.นิรันดร์ ปัสสาโท พนักงานสอบสวนผู้รับเรื่อง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510