การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

ข่าวปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย


เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 จนท.ศปจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 5 นาย และ ชปพ.ประมง จำนวน 1 นาย ได้นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ตามกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว 
ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ (เฝือกไม้ไผ่ประกอบลอบยืน) จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร ลอบยืน 6 ลูก ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บริเวณบ้านโคกใส ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และรื้อถอนตาข่ายกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อ จำนวน 2 จุด ตาข่ายกางกั้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร จำนวน 2 ผืน ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงบริเวณบ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่  สภ.สหัสขันธ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 จนท.ศปจ.กาฬสินธุ์ จำนวน 5 นาย และ ชปพ.ประมง จำนวน 1 นาย ได้นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมง ตามกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว 
ผลการปฏิบัติงาน ได้ทำการรื้อถอนเครื่องมือกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ (เฝือกไม้ไผ่ประกอบลอบยืน) จำนวน 2 จุด ขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาวประมาณ 60 เมตร ลอบยืน 6 ลูก ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว บริเวณบ้านโคกใส ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และรื้อถอนตาข่ายกางกั้นทางเดินของสัตว์น้ำประกอบยอขันช่อ จำนวน 2 จุด ตาข่ายกางกั้น ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร จำนวน 2 ผืน ที่มีผู้ลักลอบทำการประมงบริเวณบ้านคำคา ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำของกลางลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่  สภ.สหัสขันธ์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510