การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย 

ข่าวปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย


 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 6 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 02 ออกปฏิบัติงานควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว และลำน้ำสาขาของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว   
    ผลการปฏิบัติงาน
 - ได้ทำการตรวจยึดข่ายลอยที่ลักลอบทำการประมง บริเวณบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 17 ผืน จึงได้ทำบันทึกและนำของกลาง ส่ง พงส. สภ.นากุง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ ลงบันทึกประจำวัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510