กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง


  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศปจ.กาฬสินธุ์  จำนวน 6 นายได้นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 14 ออกปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ได้ร่วมกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องชาวประมง ร่วมกันวางทุ่นแสดงแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชน (อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ ประมาณ 100 ไร่ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์สัตว์น้ำของชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510