หลังจากเปิดเขื่อนให้ทำการประมงตามปกติ(หลังฤดูฯสัตว์น้ำจืดมีไข่)

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ (ระยอง)


หลังจากเปิดเขื่อนให้ทำการประมงตามปกติ(หลังฤดูฯสัตว์น้ำจืดมีไข่) พื้นที่ภาคตะวันออก ปิดช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน 1 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน 2563

ผลผลิตสัตว์น้ำหลังเปิดเขื่อน ในช่วงวันที่ 1-5 ตุลาคม 2563 จำนวนมากกว่า 30 ตัน(30,000กิโลกรัม) คิดเป็นมูลค่ามากกว่า่ 1 ล้านบาท

ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ชลบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!