สรุปการออกปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ (ระยอง)


สรุปการออกปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563 ออกตรวจควบคุม ปราบปราม เฝ้าระวังแบบคุมเข้ม การทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัววัยอ่อน ฯลฯ ,ร่วมกับกลุ่มชปพ.ประมง ทิ้งทุ่นแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!