ประชุมวางแผนงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ (ระยอง)


ประชุมวางแผนงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 วันที่ 21 เม.ย.64 ประชุมวางแผนงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมทั้งฝึกระเบียบวินัยความสามัคคีให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!