ออกตรวจเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิกกฎหมายเดือน มีนาคม 2564

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดอ่างเก็บน้ำประแสร์ (ระยอง)


ออกตรวจเฝ้าระวังการทำการประมงที่ผิกกฎหมายเดือน มีนาคม 2564 ออกตรวจควบคุม ปราบปราม เฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ อ่างเก็บน้ำประแสร์,หนองปลาไหล  จังหวัดระยอง ไม่พบเครื่องมือและผู้กระทำความผิดกฎหมาย ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กฎระเบียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่เกี่ยวข้องอื่นๆแก่ชาวประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!