ติดตามผลการดำเนินงานและถ่ายทำคลิปวิดีโอกิจกรรมด้านการประมงของเกษตรกร

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


ติดตามผลการดำเนินงานและถ่ายทำคลิปวิดีโอกิจกรรมด้านการประมงของเกษตรกร ติดตามผลการดำเนินงานและถ่ายทำคลิปวิดีโอกิจกรรมด้านการประมงของเกษตรกร..คลิก

นที่ ๔ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิชย์ ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี การประมง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและถ่ายทำคลิปวิดีโอกิจกรรมด้านการประมงของเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) และถ่ายทำคลิปวิดีโอ เพื่อนำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

    รายละเอียด กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  email  dof.spkk@gmail.com  โทรศัพท์ 02-558-0213, 02-558-0220  FAX 02-558-0213, 02-558-0220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6