ติดตามการดำเนินงาโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


ติดตามการดำเนินงาโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ติดตามการดำเนินงาโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน..คลิก

วันที่ ๔ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

    รายละเอียด กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  email  dof.spkk@gmail.com  โทรศัพท์ 02-558-0213, 02-558-0220  FAX 02-558-0213, 02-558-0220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6