ติดตาม การดำเนินงาน และถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้านการประมง

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


ติดตาม การดำเนินงาน และถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม


ติดตาม การดำเนินงาน และถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จด้านการประมง..คลิก

วันที่ ๑๔ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ลงพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ เพื่อเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง) พร้อมทั้งถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งาน และผลงานกองฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

    รายละเอียด กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  email  dof.spkk@gmail.com  โทรศัพท์ 02-558-0213, 02-558-0220  FAX 02-558-0213, 02-558-0220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6