โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  

 เผยเเพร่: 2020-11-25  |  อ่าน: 1,105 ครั้ง


การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรม: ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ
 อนุมัติหลักการโครงการ ปี 2565                                              โอนครั้งที่ 1 จำนวน 9 จังหวัด  เอกสารดาวน์โหลด
 คู่มือปฏิบัติการโครงการฯ 2565    
 กปม. 31 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน            
 แบบฟอร์ม สปก 1-1 บัญชีรายชื่อเกษตรกร               
 แบบฟอร์ม สปก 1-2 เก็บข้อมูลผลผลิต  
   

 

 

 

 

การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมงเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน

การปฏิบัติงาน การจัดสรรงบประมาณ
 อนุมัติหลักการโครงการ ปี 2564  yes แผนการจัดสรรงบประมาณ 100%
 คู่มือปฏิบัติการโครงการฯ 2564               โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 1
 กปม. 31 แบบรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน               โอนเงินงบประมาณ รอบที่ 2
 แบบฟอร์ม สปก 1-1 บัญชีรายชื่อเกษตรกร               
 แบบฟอร์ม สปก 1-2 เก็บข้อมูลผลผลิต