ประชุมชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


ประชุมชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประชุมชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566..คลิก

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์กรมประมง นายมานพ หนูสอน รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุธรรม ลิ่มพานิช ผู้อำนวยการกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และนายพิธาน นงค์นวล หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

    รายละเอียด กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900  email  dof.spkk@gmail.com  โทรศัพท์ 02-558-0213, 02-558-0220  FAX 02-558-0213, 02-558-0220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6