วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับ ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรคุระบุรี จังหวัดพังงา ติดตามการจับกุมเรือประมงอวนลากที่ทำผิดกฎหมาย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต


วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับ ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรคุระบุรี จังหวัดพังงา ติดตามการจับกุมเรือประมงอวนลากที่ทำผิดกฎหมาย วันที่ 27 กันยายน 2565 นายอำนวย คงพรหม ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ร่วมกับ ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรคุระบุรี จังหวัดพังงา ติดตามการจับกุมเรือประมงอวนลากที่ทำผิดกฎหมาย..คลิก

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดภูเก็ต วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประม... จำนวนผู้อ่าน 122  วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตามงานและตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมด้วยคณะ เจ้าหน้า... จำนวนผู้อ่าน 96 วันที่ 22-23 ธันวาคม2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา วันที่ 22-23 ธันวาคม2565 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทาง... จำนวนผู้อ่าน 92 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ออกปฏิบัติงานติดตามสภาวะทรัพยากรประมงจากการประมงพื้นบ้านเพื่อนำข้อมูลไปทำการวิเคราะห์หาค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำ (MSY) จากเครื่องมือประมงพื้นบ้านในเขตจังหวัดพังงาและกระบี่  ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2566 นายการุณ ศรีวงศ์รัตน์นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ... จำนวนผู้อ่าน 76 เมื่อวันที่ 26-27มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา พังงา ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจจากเครื่องมือประมงอวนล้อมจับ เมื่อวันที่ 26-27มกราคม 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร... จำนวนผู้อ่าน 74 วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรศูนย์ฯ เกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  วันที่ 8 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่บุ... จำนวนผู้อ่าน 73 วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูนเพื่อการอนุรักษ์พะยูนอย่างมีส่วนร่วม หลักสูตร “การจัดการและช่วยเหลือพะยูนและสัตว์ทะเลหายากเกยตื้น” ณ บ้านยามู ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ดภูเก็ต วันที่ 12 มกราคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ... จำนวนผู้อ่าน 65 เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการ จ.พังงา ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อประเมินผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน ของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จากเครื่องมือประมงอวนล้อม เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวภัทจรินทร์ สงไข่ นักวิชาการประมงปฏิบัติก... จำนวนผู้อ่าน 59 วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร  วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายไภทูล ผิวขาว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเ... จำนวนผู้อ่าน 58 วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจีรศักดิ์ หลานหมีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ได้เข้าพบกับแกนนำชุมชน เพื่อปรึกษาและติดตามกิจกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศโดยชุมชน บ้านเกาะระ ต. เกาะพระทอง อ. คุระบุรี จ.พังงา วันที่ 2 มีนาคม 2566 นายจีรศักดิ์ หลานหมีน นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ... จำนวนผู้อ่าน 56


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต

  รายละเอียด 77  หมู่ 7  ถ.ศักดิเดช  ต.วิชิต  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  email  marinephuket@yahoo.com  โทรศัพท์ 0-7639-1138, 40  FAX 0-7639-1139
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6